Energy

Je kunt niet meer om de energietransitie heen. We moeten energie besparen en opslaan, fossiele brandstof grotendeels gaan vervangen door duurzame energiebronnen en de energievoorziening meer decentraal organiseren. In de Lifeport-regio, vooral in en rond Arnhem, zijn we dé hotspot in die energietransitie.

De regio en de energiesector hebben samen een lange geschiedenis. TenneT, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet, is ontstaan in Arnhem en zit er nog steeds. Dat geldt ook voor netwerkbedrijf Alliander en test- en adviesbureau KEMA. Heel veel andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld testbureau DEKRA, hebben ook een lange en sterke band met Arnhem. Stuk voor stuk zijn het grote spelers met een enorme expertise op het gebied van energie.

Steeds meer bedrijven, uit binnen- en buitenland, vestigen zich de laatste jaren in de Lifeport-regio. Ook ontstaan er veel nieuwe, innovatieve startups. Daarnaast kent de regio veel onderwijsinstellingen die zich met de energietransitie bezighouden.

Het zakelijke ecosysteem op het gebied van energie is geconcentreerd rond een aantal plekken. De voornaamste is Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Ook op Arnhems Buiten, het Engie-terrein in Nijmegen en het defensiecomplex Ede-Driesprong zitten veel innovatieve bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie.

Kenmerkend voor de regio is dat de bedrijven, groot en klein, de kennisinstellingen en de overheden elkaar heel goed weten te vinden. Iedereen beseft dat de energietransitie alleen kan slagen als we samen optrekken. Alleen zo kunnen antwoorden worden gevonden op uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt, zoals het vol raken van het elektriciteitsnet door de steeds sneller groeiende vraag.

Connectr

Energiecluster Connectr is in 2021 opgezet door IPKW, HAN, Kiemt en Oost NL. Doel is om innovaties rondom de energietransitie versneld toe te kunnen passen of op te kunnen schalen. Dat  gebeurt met behulp van een innovatieprogramma, een innovatie-lab, gedeelde faciliteiten en ondersteuning van het multidisciplinaire team.

Connectr maakt het mogelijk om innovaties direct te testen, demonstreren en in de praktijk te brengen. Zo kunnen bedrijven doorgroeien en impact maken op zowel de energietransitie als de (regionale) economie. Connectr wil ook voor meer focus zorgen. Het heeft daarom drie sleuteltechnologieën benoemd.

1. Elektrische energietechniek: ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet nu en straks de sleutelrol in de verduurzaming waar kan (blijven) maken.
2. Elektrochemische energieopslag: het realiseren van netbalancering en leveringszekerheid van duurzame energie en de verduurzaming van energieverbruik in transport en logistiek.
3. Duurzame aandrijfsystemen: met duurzame brandstoffen innovaties versnellen die leiden tot minder broeikasgasemissies.

Smart Energy Hubs

De energietransitie zorgt voor meer decentrale opwekking. Het energienet is daar echter niet voor ontworpen. Smart Energy Hubs kunnen daar een rol in spelen door tussen de partijen in te staan en de lokale energie-community te ondersteunen. Smart Energy Hubs hebben geen publieke, politieke of commerciële belangen. Wij zien dat soort decentrale energiesystemen als een vast onderdeel van de energie-infrastructuur van de toekomst. Met de Lifeport-regio willen we hierin vooroplopen. Daarom begeleiden we bij het uitrollen en in stand houden van Smart Energy Hubs.

Klik hier voor meer informatie.

3