Nog geen halve seconde kan chipmaker NXP zonder stroom. Want als er ook maar even geen stroom is, valt de fabriek stil. Dat levert een ‘gigantische’ financiële schade op, zegt Jean Schreurs, de  directeur. Chipfabriek NXP wil daarom stroom kopen van de toekomstige buren. 

Auteur: Jacqueline van Ginneken 

 

De Nijmeegse fabriek ligt straks middenin een nieuw te bouwen woonwijk waar meer dan vijfduizend huizen moeten komen. Het plan is om 10.000 zonnepanelen op daken te leggen. De stroom die dat oplevert, wil de fabriek kopen voor eigen gebruik. Dat moet een stabieler en betrouwbaardere energievoorziening opleveren. Op die manier creëert NXP zijn eigen ‘zonnepark’. Die zonnepanelen leveren weliswaar maar een fractie van de energiebehoefte van de chipfabriek, namelijk 7 procent. Maar wel belangrijk voor de chipmaker. “Het elektriciteitsnet is instabiel. Als er een powerdip komt in het stroomnet, al is het maar een mini-seconde, valt de fabriek uit. De kosten daarvan zijn gigantisch. Het gaat om 100.000 tot 200.000 chips die dan onbruikbaar zijn en de schade neemt snel toe. Dat moeten we voorkomen”, schetst Jean Schreurs, topman van NXP Nederland.  

 

De chipmaker maakt  zich al langer zorgen over de leveringszekerheid van stroom, die staat onder druk. NXP is in conflict met Tennet, de landelijk beheerder van het stroomnet, want de Nijmeegse fabriek wil een uitzonderingspositie als de frequentie op het net heel laag is. Intussen ziet NXP kansen voor een eigen ‘zonnepark’. De fabriek staat op industrieterrein Winkelsteeg dat de komende jaren  transformeert naar een nieuwe woonwijk, de eerste flexwoningen verrijzen al voor de zomer. Op de nieuw te bouwen huizen zouden de 10.000 zonnepanelen moeten komen. De zonne-energie zou vervolgens voor een deel opgeslagen moeten worden in enorme batterijen. 

 

De stroom die over is, dus die toekomstige bewoners niet zelf gebruiken, wil NXP dan kopen. Mensen met zonnepanelen leveren nu de ongebruikte opgewekte energie terug aan de energieleverancier en daar krijgen ze geld voor. Deze zogeheten salderingsregeling staat echter ter discussie, Den Haag wil deze regeling afbouwen. Jean Schreurs denkt dat het ‘zonnepark’-project om meerdere redenen ‘heel kansrijk’ is. “Niemand kan hier tegen zijn. De gegarandeerde afname van stroom is een belangrijk  element.” Als alle partijen akkoord zijn, zoals gemeente Nijmegen en woningcorporaties die de (sociale huur)huizen gaan bouwen, dan wil Schreurs snel aan de slag. Overigens moet op gebied van  wet- en regelgeving ook een en ander aangepast worden. 

Jean Schreurs portret

NXP is een energievreter en verbruikt per dag net zoveel als 60 procent van alle huishoudens in Nijmegen. Natuurlijk heeft NXP een noodstroomvoorziening om dips in het elektriciteitsnet op te vangen. Maar NXP wil een voorziening zodat de fabriek bij een stroomuitval nog 12 uur kan draaien. Die tijd is nodig om de productie in de fabriek gecontroleerd af te schakelen. 

 

Het plan is bijzonder. “Deze opzet,  waarbij de opwek van verschillende kleine partijen direct wordt doorverkocht aan één afnemer, komt op dit nog weinig voor zover wij weten,” reageert een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken.”Dit is wel waar EU wetgeving meer op aan gaat sturen (decentraal opwekken etc). In de nieuwe (Nederlandse) Energiewet – die nog niet van kracht is – zijn ook een aantal artikelen opgenomen hierover.” 

 

Het plan voor het zonnepark is één van de voorstellen van de zogeheten Regio Deal die is ingediend bij het rijk. Met het geld kan nog dit jaar onderzocht worden of het plan haalbaar is. Initiatiefnemers van de Regio Deal zijn The Economic Board, de Groene Metropoolregio (waartoe 18 gemeenten behoren) en de provincie Gelderland, samen met tal van partijen in de regio Arnhem – Nijmegen. 

 

Dit artikel werd geschreven door Jacqueline van Ginneken en verscheen in De Gelderlander op 10 februari 2023. Het overnemen van het artikel is gebeurd onder uitdrukkelijke toestemming van De Gelderlander.