De regio ArnhemNijmegen timmert al jaren aan de weg op het gebied van Health en Hightech, Food en Energy. Maar het risico van versnippering ligt op de loer: gemeentes, bedrijven en kennisorganisaties die langs elkaar heen bewegen in plaats van elkaar versterken. De nieuwe samenwerking tussen Briskr en The Economic Board Regio Arnhem Nijmegen moet daar verandering in brengen.

De programmamanagers van Briskr, Martijn Kriens en Bas Doets, zitten tegenover civic entrepreneur Health en Hightech John van Sambeek en algemeen directeur Jan van Dellen van The Economic Board. Met zijn vieren kijken ze naar de nieuwe samenwerking en vooral naar het doel dat ze samen hebben voor de toekomst. Dat is via economische ontwikkeling de brede welvaart in de regio Arnhem-Nijmegen verbeteren.

De verdeling van de samenwerking lag voor de hand. “The Economic Board bestaat uit bestuurders, en we bepalen samen de strategie voor de regio. Waar focussen we op, in welke richting willen we ontwikkelen?”, trapt Van Dellen af. “Maar met alleen strategie kom je er niet, je hebt ook uitvoering nodig. Briskr was al actief als consortium van partijen op het thema Health en High Tech, dus een samenwerking was heel logisch.”

Martijn Kriens legt uit dat Briskr al zag dat er in de regio te veel ideeën naast elkaar bestonden. “De uitvoering van ideeën liep steeds spaak, omdat er geen overkoepelende strategie was. Als Briskr hadden we nooit het geld kunnen regelen voor overkoepelende maatschappelijke opgaven. En The Economic Board had in mindere mate de mogelijkheid om op het gebied van Health en Hightech haar ideeën te vertalen naar concrete acties. Dat lost onze samenwerking nu op. Economic Board zorgt voor de strategie, en wij organiseren vanuit die strategie de organisatie van partnernetwerken.”

Eén duidelijk aanspreekpunt

Beide organisaties zijn het eens: de samenwerking gaat ook zorgen voor één duidelijk aanspreekpunt voor de Health en Hightech-gemeenschap in de regio. “Onze partners en bedrijven moeten weten waar ze moeten zijn om de samenwerking op te zoeken’, legt John van Sambeek uit. “Kennisinstellingen hebben overheden en bedrijven nodig, en andersom. Alleen samen kunnen we grote maatschappelijke problemen oplossen.”

“Door te zorgen voor één aanspreekpunt, creëren we duidelijkheid’, vult Bas Doets aan. “Zo verdoe je geen tijd door met de verkeerde partners te praten. Vroeger zat het zo: de overheid zorgde voor subsidie, The Economic Board signaleerde welke thema’s belangrijk waren voor de regio, en Briskr bracht vanuit eigen doelstellingen partijen bij elkaar. Er was te weinig connectie, en daardoor bleef alles vrijblijvend.”

Omdat The Economic Board het leiderschap in de regio vertegenwoordigt, is die vrijblijvendheid nu weg. “Onze partners zijn niet alleen onderdeel van de koers, maar bepalen de koers nu ook echt”, legt Van Dellen uit. “Zonder richting heeft actie ondernemen geen zin.”

De richting

Welke richting gaat het worden, nu Briskr en The Economic Board samenwerken? “Daar kunnen we kort over zijn: de brede welvaartsagenda”, legt Kriens uit. “Denk bijvoorbeeld aan het Digital Health Challenge Lab. Met dit initiatief kijken we naar de uitdaging die vergrijzing oplevert voor de zorg. Er moet namelijk straks twee keer zoveel zorg verleend worden, als we niks doen. Zoals de zorg nu georganiseerd is, is dat een onmogelijke opgave. Innovaties in het proces en de technologie zijn broodnodig.”

Arnhem en Nijmegen mogen dan een stukje kleiner zijn dan de randstad, maar ook in deze regio hebben we last van grootstedelijke problematiek. Dat gaat verder dan de zorg: denk aan problemen als verkeersdrukte en krapte op de huizenmarkt. Of het probleem van onveilige en ongezonde wijken, wat resulteert in hoge zorgrekeningen. “Als we onze regio toetsen, zien we dat we het gemiddeld doen. We laten dus te veel liggen”, vertelt Van Dellen.

Zichtbaarheid

En daarbij moeten de inwoners ook merken wat we doen. Zíj moeten er iets aan hebben”, vult Kriens aan. “Dat gaat van heel breed, zoals het inzetten van het partnernetwerk van Briskr om economische en maatschappelijke trends te herkennen, tot heel praktisch, zoals het gebruiken van AI om kankerbehandelingen te verbeteren. Hoe meer we gericht zijn op de inwoners, hoe meer het zichtbaar wordt wat we hier precies doen in de regio. En die zichtbaarheid hebben we heel hard nodig.”

Een betere zichtbaarheid van de potentie van onze regio levert namelijk de nodige inzichten op bij het Rijk en in Europa, licht Van Sambeek toe. “Hoe beter we onze regio profileren, hoe meer interesse er komt van triple helix partners buiten deze regio. Als we niet zichtbaar genoeg zijn, missen we ook ondersteuning en financiering om van mooie ideeën concrete programma’s en projecten te maken.”

Die zichtbaarheid begint al op hele kleine schaal, legt Van Dellen uit. “Ik ging laatst vanuit The Economic Board naar de gemeente Berg en Dal. Zij vroegen zich af waarom ik daar was, omdat ze zo’n kleine gemeente zijn. Maar dat is de verkeerde instelling. Maar liefst 40 procent van de inwoners van Berg en Dal werkt bijvoorbeeld in de zorg: belangrijk dus om met hen in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over digitalisering in de zorg. Moeten mensen zich laten bijscholen zodat meer zorgverlening op afstand mogelijk wordt?”

Een nieuwe boost

Met deze nieuw samenwerking gaan Briskr en The Economic Board de komende jaren het ondernemerschap en de ontwikkeling van de Health- en Hightech-sector een enorme boost geven. “We gaan het ecosysteem in kaart brengen en samen op zoek naar investeerders, kennis en ontbrekende schakels. Door onze regio extra zichtbaar te maken activeren we koplopers om mee te doen”, sluit Van Dellen af. “We moeten verder komen dan een gesubsidieerd pilotproject, en dat gaat lukken met deze samenwerking. We combineren de strategie op lange termijn, met uitvoering die ondersteuning krijgt van allerlei partijen uit de regio!”

De partners van Briskr zijn

 • Radboud Universiteit,
 • Radboudumc,
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen,
 • provincie Gelderland,
 • Gemeente Nijmegen,
 • Health Valley,
 • OostNL,
 • HightechNL,
 • Noviotech campus,
 • SMB
 • The Economic Board Arnhem-Nijmegen.

Daarnaast wordt Briskr financieel en inhoudelijk ondersteund door diverse bedrijven in de regio.