Onderzoeken en rapporten

Op deze pagina vindt u relevante onderzoeken en rapporten. Dit omvat onderzoeken en rapporten die betrekking hebben op de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen, de provincie Gelderland, onze speerpunten Food – Health – Energy, en onze partners. Daarnaast vindt u hier rapporten gepubliceerd door The Economic Board.

Let op: deze pagina is onder constructie.

Gelderland prominent aan bod in belangrijk rapport ‘Waterstof: kansen voor de Nederlandse industrie’

Duurzaam perspectief voor onze samenleving

Monitor The Economic Board 1e halfjaar 2019: Nieuwe energie

Internationale kenniswerkers en studenten in de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen

Inventarisatie Europese euro’s provincie Gelderland (provincie Gelderland)

Branches in Zicht 2019. De harde cijfers van Nederlandse ondernemingen (SRA)

Coalitieakkoord 2019-2023 provincie Gelderland. Samen voor Gelderland

Jaarverslag 2018: Dit was pas het begin

Doelstellingen The Economic Board

Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Ondernemen met impact voor Oost-Nederland. Meerjarenplan Oost NL 2019-2022

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair. Regionale visie en uitvoeringsprogramma.

De Econometer: 4e kwartaal 2018 (provincie Gelderland)

Gelderland, een provincie van grenzeloze kansen door wederkerig bestuur (provincie Gelderland)

Groeidocument 025 Arnhem Nijmegen (CNA en CNN)

Monitor 1e halfjaar 2018

Circulaire economie in de Regio Arnhem Nijmegen… het borrelt (KPMG)

Arnhem Nijmegen: circulaire economie van de toekomst (Regio Arnhem Nijmegen)

Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (SER)

Gemeenten van de toekomst (GEA)

Internationaliseringsmonitor 2018 (CBS)

Klimaatakkoord (Ministerie EZK)

Het vermogen van circulaire economie in Arnhem en Nijmegen (The Economic Board / KplusV

Goed op weg met truckspotting regio Arnhem Nijmegen (provincie Gelderland)

Coalitieakkoord Arnhem 2018-2022

Coalitieakkoord Nijmegen 2018 – 2022

Potentie van waterstof voor de provincie Gelderland (Provincie Gelderland / Infram)

Manifest Samen werken aan de vrijetijdseconomie loont (RBT KAN)

Model to finance large scale industrial project in energy efficiency (RVO)

Samen groeien met de Duitse markt: Exportkansen in Duitsland voor agrofoodbedrijven in Oost-Nederland (provincie Gelderland)

De Econometer: 1e kwartaal 2018 (provincie Gelderland)

Brochure Hotspot Energy (Gemeente Arnhem)

Digitale infrastructuur in de regio Arnhem – Nijmegen

Innovatiebarometer 2018 (Gemeente Nijmegen)

Verslag Werkconferentie Gelders Energie Akkoord

Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem – Nijmegen 2018 – 2019

De organisatie en effectiviteit van regionale samenwerking

De Econometer: 4e kwartaal 2017 (provincie Gelderland)

De Econometer: 2e kwartaal 2017 (provincie Gelderland)

De Econometer: 1e kwartaal 2017 (provincie Gelderland)

Notitie Rijk van Nijmegen Circulair: regionale visie en uitvoeringsprogramma (gemeente Nijmegen / Metabolic)

Versterking stad op de kaart: stand van zaken anno 2016 en perspectief (gemeente Arnhem)

Regionaal samenwerken: leren van praktijken (SER)

City Deal Gelrestad

Bestuursakkoord Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem – Nijmegen 2017-2018 (gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen, provincie Gelderland)

Healthy Lifestyle Innovatieagenda (C.I.A.L.E.)