Het terrein aan de Microweg in Nijmegen is een campus in ontwikkeling, waar meer dan 400 medewerkers werken om de hoop van patiënten op een betere kwaliteit van leven waar te maken. Hier is Byondis gevestigd en legt men zich volledig toe op de ontwikkeling van precisiemedicijnen tegen hardnekkige kankers en auto-immuunziekten.

Lees meer in dit dubbelinterview met Marco Timmers, CEO Byondis en lid van The Economic Board en John van Sambeek, civic entrepreneur Health en Hightech bij The Economic Board. Welke rol kunnen Byondis en andere Health- en Hightech-bedrijven spelen bij de maatschappelijke problemen waar we voor staan?

De focus van Byondis als biofarmaceutisch bedrijf

Door het ontwikkelen van effectieve en veilige precisiegeneesmiddelen probeert Byondis hardnekkige tumoren en auto-immuunziekten te slim af zijn. Het biofarmaceutische bedrijf uit Nijmegen heeft één doel: de hoop van patiënten op nieuwe medicijnen, tegen ziektes waarvoor nu nog geen goede behandeling is, te realiseren.

Hiervoor maakt Byondis gebruik van innovatieve technologieën die zoveel mogelijk de goede cellen met rust laten en de zieke cellen aanpakken. Het leadprogramma richt zich voornamelijk op borstkanker, het tweede programma op longkanker en andere vormen van kanker waar die specifieke technologie het beste zou kunnen werken. Het is belangrijk om dit vooraf te kunnen bepalen.

Timmers: “Het grondiger stratificeren van patiënten voorafgaand aan een behandeling kan bijdragen aan het ontwikkelen van succesvolle nieuwe medicijnen. Dus bij welke patiënten zou het middel kunnen werken en bij welke niet? Daar doen we intensief onderzoek naar aan de hand van onder andere biomarkers. Op die manier kun je enorm veel kosten besparen én de werkzaamheid van de middelen bij de juiste patiëntenpopulatie drastisch verbeteren. We ontwikkelen een therapie dan alléén als patiënten er baat bij hebben, anders niet.”

Goed zorgpersoneel

Van Sambeek: “Betaalbaarheid van de zorg is één ding, het verkrijgen van goed zorgpersoneel is een andere uitdaging waar we voor staan. In onze regio werkt één op de zeven mensen in de zorgsector. Vanaf 2030 zou de verhouding al op één op de vier à vijf moeten liggen. Die mensen zijn er niet, dus je zult dit moeten oplossen door meer in te zetten op preventie. Maar ook door het toepassen van digitale innovaties waardoor je bijvoorbeeld meer zorg op afstand kan verlenen.
Met behulp van het onlangs opgestelde Human Capital Akkoord probeert de regio dit personele tekort te adresseren. We proberen hiermee onder andere bekendheid te geven aan de innovatieve bedrijven in onze regio zodat jonge talentvolle mensen zich ervan bewust worden dat men na de studie ook hier in de regio aan de slag kan.”

Beyond this…

Bij Byondis werken meer dan 400 mensen, bij Synthon, ook op de Byondis-campus gelegen, zo’n 180. Er zijn dus ongeveer 600 mensen op de campus werkzaam. Het Nederlandse farmaceutische bedrijf Synthon is het voormalige moederbedrijf van Byondis en ontwikkelt en produceert hoogwaardige generieke geneesmiddelen. Men richt zich op middelen waarvan het patent verlopen is, om die op een efficiëntere en goedkopere manier te produceren. Byondis zet sinds 2012 een stap verder door geheel nieuwe middelen te ontwikkelen, met name om ziekten te behandelen waarbij nog veel te winnen is. Timmers: “We willen het verschil maken voor patiënten. Daar hebben we goede mensen voor nodig.”

The Economic Board: Triple Helixverband

Van Sambeek: “Daarin hebben we een parallel belang, want wat hebben bedrijven hier te zoeken als er geen goed opgeleide mensen zijn, we geen klinische studies kunnen doen en er geen goede infrastructuur is? We hebben elkaar nodig en willen meer publiek-private samenwerkingen tot stand brengen. Daar is een verdere intensivering in kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven voor nodig.
The Economic Board zou de drijvende kracht kunnen zijn, aangezien kennisinstellingen zoals Radboud Universiteit, Radboudumc, HAN en ROC, bedrijven, gemeenten en de provincie daarin bestuurlijk vertegenwoordigd zijn. Momenteel onderzoeken Radboudumc en Byondis of zij een gezamenlijke leerstoel kunnen creëren.”

Timmers geeft aan dat het geven van onderwijs bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hoort. “Vaak werken mensen vanuit een soort idealisme in een bedrijf als het onze. Wat hun werk op kan leveren voor een ander, in dit geval de patiënt, telt. Niet voor niets is onze slogan ‘Make hope real’.”

Noodzaak samenwerking

Byondis heeft alles in huis om van ontdekking tot innovatie te komen: men doet onderzoek naar mogelijke nieuwe medicijnen, produceert deze, voert preklinische en klinische studies uit en daarnaast ook het gehele registratietraject. De korte lijnen en platte structuur onderscheiden Byondis van de hele grote farmaceuten.

Timmers: “Wel zijn we het grootste Nederlandse private biofarmabedrijf. Om écht impact te hebben en innovatieve farmaceutische producten op de markt te brengen, is het belangrijk om kleinere bedrijven te faciliteren en samenwerking te stimuleren. We hebben elkaar nodig om de maatschappelijke opgaven waar we voor staan goed door te kunnen zetten.”

Dit artikel verscheen in iets andere vorm in het magazine Arnhem Nijmegen Business.