ANBI-status The Economic Board

Stichting The Economic Board is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). The Economic Board heeft als doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Hightech, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Hiermee beoogt de stichting de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten.

Mocht u ons willen helpen bij onze doelstelling met een donatie, dan kunt u deze gift aftrekken van uw winst- of inkomstenbelasting.

Bekijk hier ons ANBI-publicatieformulier.

Meer informatie over ANBI vindt u op de website van De Belastingdienst.

Gegevens ten behoeve van de ANBI-status

 

Naam

Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen

Kamer van Koophandel

65371992

RSIN-nummer

8560.852.61

Post en bezoekadres

Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen

Rekening

NL70RABO0187454205, ten name van Stichting Economic Board Arnhem Nijmegen

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen om daarmee de economische slagkracht van de regio Arnhem-Nijmegen verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te benutten met alle voor dat doel dienstige middelen. Bekijk hier de statuten van The Economic Board.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en/of de leden van de Economic Board ontvangen geen beloning voor hun (bestuurs-)taken.

Voor de directeur van de stichting geldt dat diens jaarinkomen niet hoger is dan het bedrag als genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Bestuurders

Ahmed Marcouch (voorzitter), Carol van Eert en Monique Esselbrugge

Wat wij doen

Benieuwd naar wat wij allemaal doen? Bekijkt u dan onze activiteiten en projecten.